Escape game Speed

Company: Escapetm

Contacts:

Strada Diaconu Coresi 10 Timișoara ()

0745 207 374

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

E o seară ca oricare alta. Mergi împreună cu prietenii în oraş. Urcaţi cu toţii în tramvai. Deodată s-a întamplat ceva. Nu mai sunteţi în tramvai, ci blocaţi în vagonul de bagaje al unui vechi tren. Nimic nu vă este familiar. Goniţi spre necunoscut. Unde sunteţi? E o glumă? Poţi să scapi?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.